MASİFPAN

Masif paneller gerek mimaride gerekse iç dekorasyonda
istenilen şekilde ve sınırsız formlarda çalışma yapılabilmektedir.